logo

 
Omniva viievõistlus 2020 juhend

print

 

 Eesmärk

„Omniva viievõistlus“ on ellu kutsutud eesmärgiga tihendada ühe ettevõtte erinevate osakondade omavahelist suhtlust läbi spordi ning edendada tervislikke eluviise ja sportlikku liikumist. Samuti kogeda osakonnasiseselt meeskonnavaimu tekkimist ja koos ühise eesmärgi nimel tegutsemist.

Võistlusalad

„Omniva viievõistlus“ on Omniva osakondadevaheline võistlussari. Kokku võisteldakse 2020 aastal järgmistel võistlusaladel:


• rannatennis, 16. veebruar Teras Beach alates 12:00. Kuni kaks segapaari.
• keegel, 15. märts Rae Keegel alates 10:00. Kuni viis võistlejat, sh. vähemalt kolm naist.
• discgolf, 17. mai Discland discgolfipark alates 12:00. Neljaliikmeline tiim, sh. vähemalt kaks naist.
• petank, 13. september Prita Velodroom alates 12:00. Kolme või neljaliikmeline tiim sh vähemalt kaks naist.
• Pokker ja lõpetamine 25. september Hilton Olympic Casino 18:00. Kuni viis mängijat sh. maksimaalselt kaks meest.

Osalejad

Osaleda saavad kõik AS Eesti Post erinevad osakonnad. Osakonnana käsitletakse üksust, millel on juht ja töötajad sh ka FIE-d, koostööpartnerid (kullerpunktides ja kandekeskustes). Eraldi osakonnana ei käsitleta suuremaid äriüksusi, mis omakorda koosnevad allüksusest. Iga meeskonna kvalifitseerumise otsustab võistluste korraldaja. Juhid, kelle alluvuses on omakorda palju osakondi (endised divisjoni ja äride juhid jne.) võivad liituda ükskõik millise enda valdkonna osakonnaga. Üks võistleja saab hooaja kestel võistelda ainult ühe osakonna koosseisus. Osaleva võistkonna nimi peab olema osakonna nimi. Ühest osakonnast saab osaleda mitu võistkonda. Osavõtutasu ei ole. Osaleda saavad ainult töötajad, kes võistluse toimumise kuupäeva seisuga Omnivas töötavad või osutavad Omnivale koostööpartnerina töötamisega võrdsustatud teenust (kullerid, autojuhid, pakisorteerijad). Koostööpartnerina ei käsitleta allhankijatena näiteks meile tarkvara lahendusi pakkuvaid töötajaid vms sarnaseid teenuste osutajaid.


Meeskonna suurus

Igal alal on meeskonna suurus reeglina 3 naist ja 2 meest. Erandiks on rannatennist kus saab osaleda kuni kaks segapaari ja discgolf, kus saab osaleda neljaliikmeline tiim. Petankis saab osaleda kas kolme-või neljaliikmeline tiim. Naine võib asendada meesvõistlejat. Pokkeris saab tulla võistlema ka ühe võistlejaga.

Osakondadel, kus on alla 20 töötaja on lubatud moodustada mõne teise osakonnaga kus on samuti alla 20 töötaja ühendmeeskond.
Osakondadel, kus on alla 10 töötaja on lubatud moodustada ühendmeeskond kuni kolme teise osakonnaga kus on samuti alla 10 töötaja.
Meeskonna kvalifitseerumise otsustab võistluste korraldaja. Erinevatel aladel võivad meeskonna moodustada erinevad inimesed, tingimusel, et nad kuuluvad ühte osakonda või siis ühendmeeskonda.
Ühendmeeskonnas võib kasutada teise osakonna töötajat ainult juhul kui nende enda osakond võistlusel ei osale. Iga ala konkreetsete osalejate nimekiri tuleb esitada võistluspäeva hommikul.


Võistluste aeg ja koht

Võistlussarja võistlused toimuvad esialgu Tallinnas ja selle lähiümbruses asuvates spordibaasides ajavahemikus veebrur kuni september 2020.
Iga ala juhendid saadetakse võistkondade esindajatele ja tehakse teatavaks sotsiaalmeedias Omniva Spordiklubi Facebooki lehel vähemalt nädal enne võistlust.
Võistlussarja „Omniva viievõistlus“ viib läbi Omniva Spordiklubi.
Võistkondadele, kes osalevad võistlussarjas väljastpoolt Harjumaad hüvitatakse transpordikulud.

Võistluse registreerimine toimub spordiklubi at omniva dot ee, iagale alale eraldi ja vastavalt antud ala eraldiseisvas juhendis.


Punktiarvestus

Võistlussarja võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistlusaladel saavutatud kohapunktide suurema summa järgi, kusjuures võistlusalal arvestatakse kohapunkte vastavalt – 1. koht 50 punkti, 2. koht 45 punkti, 3. koht 41 punkti, 4. koht 38 punkti, 5. koht 36 punkti, 6. koht 35 punkti jne. Kui mingil alal ületab osavõtvate võistkondade arv 20 piiri, rakendatakse lisaks veel kohapunktide koefitsienti 1,2.
Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.
Võistkondlik tulemus individuaalaladel arvutatakse reeglina juhendis ette nähtud osalejate arvu individuaaltulemuste summeerimise teel.
Võrdse tulemuse korral määrab paremuse suurem üksikalade võitude arv. Kui võite pole või need on võrdsed, siis suurem teiste kohtade arv jne.
Hooaja üldarvestusse lähevad nelja parima ala punktide summa.
 

Autasustamine

Võistlusaladel I-II-III koha saavutanud võistkondi ja võistkonna liikmeid autasustatakse karikatega ning auhindadega Korraldajalt.
Üldarvestuses võistlussarja „Omniva viievõistlus“ üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja Samsung Gear nutikelladega (kõiki võistkonna liikmeid, kes on osalenud vähemalt kahel võistlusalal).
Kõiki võistkondade esindajaid, kes näevad vaeva ja toovad oma osakonna võistlema, autasustatakse meenega.


Muu oluline

Omniva Spordiklubil sarja korraldajana on õigus juhendit täpsustada, teavitades sellest osalejaid e-posti kaudu ja sotsiaalmeedia vahendusel.


Protestid

Igal võistkonnal on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.
Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui ala toimumisega sama päeva õhtuks meiliaadressil spordiklubi@omniva.ee.
Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljemalt kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala peakohtunikule võistluspaigas.


Tervis

Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.
Korraldajad püüavad võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.


Isikuandmed

Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud „Omniva viievõistluse“ salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Omniva Spordiklubil. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas kui Omniva Spordiklubi kasutab salvestatud materjali ürituste propageerimiseks.
Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on korraldajal õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.
Korraldajal pole õigust võistlustele registreeritud isikute andmeid jagada kolmandatele osapooltele.

Meeldivaid spordielamusi!
Omniva Spordiklubi